GDPR og datasikkerhed

På denne side kan du læse mere om, hvad du skal forholde dig til i forhold til GDPR ved brug af Effecttracker. Alle brugere af Effecttracker skal tegne en databehandleraftale, som angiver rettigheder og pligter mellem dig som dataansvarlig og os som databehandlere.

Effecttrackers rolle i forhold til jer som virksomhed er primært at sikre en sikker opbevaring af jeres ufølsomme kundedata samt en sikker styring af jeres kommunikation, som er lagt i løsningen.

Effecttrackers rolle og ansvar kort beskrevet:

 • Vi lever af at indsamle, opbevare og berige virksomheders kundedata på vegne af virksomheden
 • Vi sikrer at kommunikation mellem forskellige personer valgt af virksomheden kan gennemføres fuldautomatiseret
 • Vi må ikke gøre noget med dine kundedata eller din kommunikation, som ikke er godkendt af din virksomhed
 • Vi har valgt ikke at anvende eksterne sporingskoder fra analysevirksomheder, som potentielt kan kigge med i jeres kundedata
 • Vi loader ingen cookies eller andre former for ekstern sporing, som kan bruges af 3. parter
 • Vi bruger kun 1. parts cookies fra Effecttrackers CMS system C1 - herunder:
  - En cookie husker at du er logget ind som licensejer
  - To andre cookies bruges til at debugge C1 og eksisterer kun hvis man har login til /composite/top.aspx - dvs. ingen 3. parts cookies.
 • Effecttracker er hostet hos Amazon i Sverige.
 • Effecttracker er koblet sammen med eksterne softwaresystemer, som sikrer levering af emails og sikkerhed backups, der alle er GDPR compliant.
 • Vi har valgt at lægge ansvaret for håndtering af datasikkerhed og drift af løsningen hos FrontIT, med hvem der er tegnet to kontrakter.
 • Vi har valgt at etablere et testsite, hvor alle nye funktioner gennemgås og testes før release til livesitet.
 • Vi har ikke noget ansvar for din håndtering af jeres kundedata

Licensbrugeres rolle og ansvar kort beskrevet
Når du anvender effecttracker, bør du forholde dig til den nye persondataforordning (GDRP). Du kan finde Dansk Industris vejledning her: http://di.dk/virksomhed/produktion/it/itsikkerhed/personoplysninger/pages/vejledningompersondataforordningen.aspx

Du er som licensejer ansvarlig for de kundedata, der kommer ind på din konto. Dvs. at du er ansvarlig for alle data og al kommunikation, der genereres i forbindelse med kundens henvendelse til jer. Dette indbefatter f.eks:

 • Din kunde kan have en ret til at blive glemt.
 • Du er ansvarlig for emails og indhold, der sendes til dine kunder og samarbejdspartnere.
 • Du er ansvarlig for at orientere din kunde om, hvad du gør med kundens data.
 • Din kunde skal godkende, hvis du ønsker at anvende data til andre formål end dem kunden har henvendt sig til dig omkring, som ikke har noget med det ønskede produkt eller ydelse at gøre.

Oversigt over hvor dine data kan ligge samt hvem, der har adgang til dem:

 1. Effecttracker Email API: Der sendes en email med kunders ønsker til en email konto, som kan læses af Effecttracker. Kundedata ligger i dette tilfælde uden for Effecttracker. Disse data kan tilgås af dig, Effecttracker + FrontIT samt evt. dit bureau. Du bør sikre dig at du har en procedure for, hvornår dine data slettes, da kunden har en ret til at blive glemt.

 2. I din Effecttracker konto ligger der forarbejdede data om kunderne, kundelister etc. Disse data kan tilgås af dig samt de personer, du har givet adgang til via din konto. Dvs. at medarbejdere på Effecttracker kan ikke tilgå dine data. Koden til kontoen kan ændres af dig via funktionen glemt password. Her har du adgang til at slette data. Du kan slette persondata en ad gangen - eller, hvis du vælger at slette en kampagne slettes alle data i kampagnen. Hvis du vælger at lukke din konto, skal du først slette alle dine kampagner, hvorefter kontoen kan lukkes.

 3. Emails sendt fra Effecttracker.com slettes hver 24. time. Disse mails kan søges frem af FrontIT samt Effecttracker. Hvis du ønsker at gemme sendte mails ud over de 24 timer, skal du gøre det lokalt hos dig selv.

 4. Sendgrid.com. Alle mails sendes ud gennem sendgrid. Det gør vi for at sikre, at mails ikke kategoriseres som spam samt for, at kunne bevise at mails er leveret til modtageren. Vi kan kun se, hvem mailen er sendt til i sendgrid. Vi kan ikke se indholdet. Det er kun Effecttracker og FrontIT, der har adgang til Sendgrid. Sendgrid er underlagt Privacy Data Shield.

 5. Google Maps. Hvis du har valgt at anvende en løsning, der bruger Google maps, udveksler Effecttracker adresser til Google Maps. Google Maps er underlagt Privacy Data Shield. Effecttracker udleverer ikke andre oplysninger end adresser til Google Maps.

 6. Dropbox. Vi har valgt at lægge en kopi af sikkerhedsopdateringer på Dropbox. Dropbox vurderes som værende sikker, og er underlagt Privacy Data Shield. Da persondata kan opbevares uden for EU, har vi som et ekstra sikkerhedslag valgt at kryptere kopien med en af de mest sikre krypteringsløsninger, der findes på markedet - standarden AES-256.

Bilag A fra Databehandleraftalen:

Underdatabehandlere

Følgende underdatabehandlere er godkendt på tidspunktet for indgåelse af denne licensaftale på de betingelser, der følger af databehandleraftalen og databeskyttelseslovgivningen:

Amazon, Sverige
https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/


GDPR compliant underdatabehandlere, hvor databehandling kan ske uden for EU, som har tilsluttet sig Data Privacy Shield samarbejdet: (Læs evt. mere om Data privacy Shield her: https://www.privacyshield.gov/welcome)

Email validering – (Sikrer at sendte emails ikke kategoriseres som spam og dokumenterer at mailen er leveret)
Sendgrid.com
Denver, CO
1801 California Street
Suite 500
Denver, CO 80202

Afstandsmåling via Google Maps – (Bruges af nogle licensbrugere til at udregne kørselstid mellem to adresser)
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Sikkerhedskopi af Effecttrackers database. Databasen er krypteret med standarden AES-256
Dropbox, Inc., San Francisco, California

Bilag B – Leverandør af IT udvikling
Ekstern IT afdeling, ansvarlig for sikkerhed og programmering
(Er underlagt samme fortrolighed vedr. persondata som medarbejdere på Effecttracker.com)
FrontIT,
Att.: Arturas Razas,
Saltoniskiu 34a,
Vilnius, Litauen,
code 300579778