API til at importerer kundedata til Effecttracker


Du kan sende kunder ind i Effecttracker via en email API.

Det fungerer ved at dit system sender en email med en HTML tabel til en konto, Effecttracker er indstillet til at læse hvert 10 minut. Hvis mailen i indbakken er ulæst indlæses kundens data i Effecttracker.

Kontakt din Effecttracker for at aktivere funktionen.

Der er følgende krav til APIen:

  1. Emnefelt skal som minimum indholde kampagnens title i subject, hvis subject også indholde et media bliver lead oprettet på det medie.
  2. Emailen skal være en HTML tabel - se billede
  3. Produktkategorier skal adskilles af et "," og "mellemrum"
  4. Mailen du sender til skal være en IMAP email, og kan sættes op i alle systemer.
    I gmail Under settings >Forwarding and POP/IMAP skal man Enable IMAP.
  5. Mailen skal kunne sættes op til less secure mails.
    I Gmail gøres det under My Account > Sign-in & security > Allow less secure apps. Skal sættes til ON

Når du har sat din kampagne op i Effecttracker, skal alle felter i emailen = felterne i din email

Sådan ser en mail f.eks. ud:


Alle felter skal altid være udfyldt med mindst en streg. Et tomt felt eller et fejludfyldt felt kan indlæses i Effecttracker, men registreringsfelter vil være tomme.
Løsningen er at slette kunden i effecttracker og indtaste kunden manuelt uden fejl.

Din Effecttracker konsulent skal indsætte disse informationer fra din IMAP email på din konto:


 
Hvis der er en validerings fejl kan det kun ses af din konsulent i c1 server log.